Stöttingfjällsnappet

Stöttingfjällsnappet söndag 24 mars kl 11-13 väntar på dig och din familj samt vänner! Varmt välkomna! Mer info kommer inom kort. Ps. Alla intäkter går oavkortat till uppbyggnaden av Vinlidens byastuga.

 

STÖTTINGFJÄLLSNAPPET lördag 18 mars, 11:00-13:00

Pimpeltävlingen hålls på södra Saddijaur, mellan Björkberg och Norrbäck i Lycksele kommun, med gångavstånd på skoterväg från väg 360.

  • Startkort vuxen: 100 kr
  • Startkort: ungdomar upp till 16 år: 20 kr
  • Gofika, kaffe och dricka till försäljning!
  • Vinnaren i vuxenklassen erhåller 1 500 kr
  • Vinnaren i ungdomsklassen erhåller 500 kr

Vi tar Swish och kontanter för fika och anmälningsavgift. Swishnummer 123 225 02 15

Varmt välkomna till en fin fiskedag för hela familjen på södra Saddijaur 

 

 

 

 

 

 

Tävlingsregler

Tävlingen som pågår mellan 11:00-13:00 startas och avslutas med knall

Fiske och vistelse på isen sker på egen risk

Skoterförbud gäller inom fiskeområdet

Inga hål får borras innan tävlingen startat. Eggskydd ska vara fastsatt på isborren tills startskottet avlossats och under tävlingen ska borren sitta fastborrad i isen

Som  bete tillåts mask, maggot eller fisköga

All fisk räknas och högsta sammanlagda vikt vinner i respektive klass. Överlåtelse av fisk är förbjuden

Ekolod, undervattenskamera eller liknande hjälpmedel är inte tillåtna

Att fuska eller bryta mot tävlingsreglerna kan innebära diskvalificering

Ta med allt skräp efter avslutad tävling

Endast tävlingsledare kan ge dispens från någon av ovanstående regler

Stöttingfjällsnappet 18 mars, 11-13

PIMPELTÄVLING SÖDRA SADDIJAUR

mellan Björkberg och Norrbäck, Lycksele.
Gångavstånd från väg 360.
Startkort vuxna: 100 kr
Barn upp till 16 år: 20 kr
Fika och kaffe till försäljning.
Betala med Swish/kontanter.

Varmt välkomna till en fin fiskedag för hela familjen!
Arrangör: Stöttingfjällets fiskevårdsområdesförening

Nytt år och nya möjligheter.

Nu så!

Nytt år och nya möjligheter att bli av med vandringshinder. På bild Vitstarrbäcken i Stöttingfjällets naturreservat. Styrelsen i Stöttingfjällets FVO har precis skickat in en ansökan till LOVA, statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt, för att ta bort dessa tre trummor och ersätta med en bättre. Håll tummarna för oss! Vi väntar besked under våren 2023. Mer nyheter om vad som händer i Stöttingfjällets FVO är på G. Gott nytt år allihopa! 🙂

STÖTTINGFJÄLLSNAPPET 2022 INSTÄLLT

Tyvärr blir det inget Stöttingfjällsnapp på Södra Saddijaur i år. Däremot  kommer vi att ploga upp P-platser nere vid sjön inför påsk så att det är lätt att ta sig ut på sjön om man inte har skoter.  Varmt välkomna att pimpla på sjön. Fiskekort löser du med Swish 123 225 02 15

Årsmöte den 8 augusti klockan 14:00

Föreningen kallar till årsmöte den 8 augusti klockan 14:00 i Vinlidens byastuga. Om det är bra väder kommer mötet att hållas utomhus. Vid dåligt väder kommer vi att hålla till i byastugan där vi ställer i ordning lokalen så att vi kan hålla avstånd.

Dagordning
§ 1 Årsmötet öppnas
§ 2 Val av ordförande för årsmötet
§ 3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§ 4 Val av sekreterare på stämman
§ 5 Anteckning av närvarande medlemmar och ombud
§ 6 Fastställande av dagordning
§ 7 Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt
§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse
§ 9 Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning
§ 10 Revisorernas berättelser
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 12 Fråga om att fastställa årets verksamhetsplan och budget
§ 13 Fastställande av fiskekortsavgifter och stughyra av Alsträskkojan
§ 14 Val av ordförande i styrelsen
§ 15 Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen
§ 16 Val av revisor och suppleant
§ 17 Tillsättande av valberedning
§ 18 Övriga frågor
§ 19 Mötet avslutas

Varmt välkomna önskar Stöttingfjällets FVO!

Dagordning
Årsberättelse 2021