Årsmöte den 8 augusti klockan 14:00

Föreningen kallar till årsmöte den 8 augusti klockan 14:00 i Vinlidens byastuga. Om det är bra väder kommer mötet att hållas utomhus. Vid dåligt väder kommer vi att hålla till i byastugan där vi ställer i ordning lokalen så att vi kan hålla avstånd.

Dagordning
§ 1 Årsmötet öppnas
§ 2 Val av ordförande för årsmötet
§ 3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§ 4 Val av sekreterare på stämman
§ 5 Anteckning av närvarande medlemmar och ombud
§ 6 Fastställande av dagordning
§ 7 Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt
§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse
§ 9 Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning
§ 10 Revisorernas berättelser
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 12 Fråga om att fastställa årets verksamhetsplan och budget
§ 13 Fastställande av fiskekortsavgifter och stughyra av Alsträskkojan
§ 14 Val av ordförande i styrelsen
§ 15 Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen
§ 16 Val av revisor och suppleant
§ 17 Tillsättande av valberedning
§ 18 Övriga frågor
§ 19 Mötet avslutas

Varmt välkomna önskar Stöttingfjällets FVO!

Dagordning
Årsberättelse 2021

 

Hyr fiskestugan vid Alsträsket i sommar

Stöttingfjällets FVO hyr ut föreningens stuga i Alsträsket som erbjuder en unik fiskeupplevelse med äkta vildmarkskänsla. Du kan även hyra vår båt för att komma åt abborren och gäddan som finns i sjön. Stugan har 6 bäddar, 3 våningssängar med täcke och kuddar men du tar med dig dina egna sängkläder/sovsäck, liksom matlagningskärl och tallrik/bestick/toapapper. Det finns ett utedass och en trevlig grillplats. Stugan har även kamin. Ved finns. Dricksvatten hämtar du i sjön eller i bäcken. Stugan saknar el.

Sommartid kommer man lättast till Alsträsket genom att åka bil till Alsberget och ta gångstigen ner från berget genom Stöttingfjällets naturreservat. Där stigen slutar finns även en röd båt som går att hyra. 

Vägbeskrivning

  • Hyra av stuga 300 kr/natt.
  • Båthyra 50 kr per dygn.

Städning av stugan sker innan avlämning av gästen själv. Fiskekort är obligatoriskt se Stöttingfjällets FVO:s hemsida för priser. 

Klicka här för att boka stugan

VARMT VÄLKOMNA TILL EN FIN FISKEUPPLEVELSE!

Årsmöte den 8 augusti klockan 13:00 i Vinlidens byastuga

Föreningen kallar till årsmöte den 8 augusti klockan 13:00 i Vinlidens byastuga. Om det är bra väder kommer mötet att hållas utomhus. Vid dåligt väder kommer vi att hålla till i byastugan där vi ställer i ordning lokalen så att vi kan hålla avstånd mellan varandra för att efterleva folkhälsomyndigheten rekommendationer. 

 

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan och budget

Föreningens yttrande över Fäbolidengruvans miljötillstånd

Fäbolidengruvan ansöker nu under våren 2020 om miljötillstånd hos Mark-och Miljödomstolen för att få bedriva fullskalig gruvverksamhet. Verksamhetsområdet ligger inom Stöttingfjällets FVOF:s fiskevårdsområde, och föreningen har därför erbjudits möjlighet att tycka till om ansökan om miljötillstånd.

Styrelsens huvudsakliga synpunkter i yttrandet handlar om hur miljöpåverkan bedömts, hur påverkan på friluftslivet bedömts, samt en önskan om att ansökan ska slås ihop med den förnyade prövningen av Svartlidengruvans miljötillstånd (anrikning), som ju även den ligger inom vårt fiskevårdsområde. Vi yrkar också att transporttiderna av malmen genom vårt fiskevårdsområde ska begränsas på grund av transporternas påverkan på friluftslivet.

För frågor om yttrandet, kontakta ordförande Annika Nordenstam.

Yttrande M1950-18

Stöttingfjällsnappet år 2020 är genomfört!

Årets upplaga av Stöttingfjällsnappet blev en kall och blåsig tillställning. Men fantastiskt roligt var att alla 21 deltagare fick fisk och därmed också priser! Arrangörerna vill tacka alla deltagare och alla volontärer som tog sig ut på isen.

Årets vinnare i vuxenklassen blev Martin Axelsson. I ungdomsklassen blev det Harry Broberg.

Vi vill också tacka våra sponsorer som bidrog till att tävlingen kunde genomföras genom att skänka vinster till prisutdelningen. Sponsorer av Stöttingfjällsnappet var i bokstavsordning: Bygma, Holmen, Norra, SCA, Sveaskog och Vattenfall.

Välkommen åter till Stöttingfjällsnappet, förhoppningsvis går det av stapeln 2021, men det beror på hur många volontärer vi lyckas på ihop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur får vi friskare fiskevatten på Stöttingfjället?

Välkomna på träff i Vinlidens byastuga vid 2 tillfällen, 19 feb och 19 mars, för att få ny kunskap om hur vi kan jobba för att förbättra våra fiskevatten på
Stöttingfjället! Vi får tips på goda exempel från Länsstyrelsen och Lycksele kommun men framförallt så delar vi med oss av vår egen kunskap kring våra
fiskevatten och pratar idéer om hur vi vill jobba i framtiden. Självklart bjuder vi på kaffe och gofika.

PROGRAM 19 FEBRUARI KL 17.30-19.30
– Länsstyrelsen berättar om positiva resultat från fiskevattensrestaurering i länet och ger exempel på några lyckade satsningar.
– Information om projektet “Friskare skogsvatten” – hur får vi sådana?
– Samtal i smågrupper. Vad behöver vi göra i våra fiskevatten på Stöttingfjället för att skapa en bättre miljö för våra fiskarter?

PROGRAM 19 MARS KL 17.30 -19.30
– Greger Jonsson, Lycksele kommun, berättar om miljötillståndet i våra vattendrag och om hot och möjligheter för våra fiskarter i framtiden.
– Vad kan vi få för stöd om vi vill förbättra våra fiskevatten? Greger Jonsson ger oss en överblick över olika stödprogram.
– Samtal i smågrupper. Vad vill vi satsa på här hos oss? Har du idéer eller förslag på vad vi kan göra?

Vi är tacksamma för bra idéer till Stöttingfjällets FVO:s fiskevårdsplan som vi ska ta fram under 2020.

Varmt välkommen till alla fiskeintresserade!

Stöttingfjällsnappet 2020

STÖTTINGFJÄLLSNAPPET den 1 mars, 11:00-13:00

Pimpeltävlingen hålls på södra Saddijaur, mellan Björkberg och Norrbäck i Lycksele kommun, med gångavstånd från väg 360.

  • Startkort vuxen: 100 kr
  • Gratis för ungdomar t.o.m. 16 år
  • Gofika, kaffe och korv till försäljning!
  • Vinnaren i vuxenklassen erhåller 2 000 kr
  • Vinnaren i ungdomsklassen erhåller 1 000 kr

Vi tar Swish och kontanter för fika och anmälningsavgift. Swishnummer 123 225 02 15

Varmt välkomna till en fin fiskedag för hela familjen på södra Saddijaur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tävlingsregler

Tävlingen som pågår mellan 11:00-13:00 startas och avslutas med knall

Fiske och vistelse på isen sker på egen risk

Skoterförbud gäller inom fiskeområdet

Inga hål får borras innan tävlingen startat. Eggskydd ska vara fastsatt på isborren tills startskottet avlossats och under tävlingen ska borren sitta fastborrad i isen

Som  bete tillåts mask, maggot eller fisköga

All fisk räknas och högsta sammanlagda vikt vinner i respektive klass. Överlåtelse av fisk är förbjuden

Ekolod, undervattenskamera eller liknande hjälpmedel är inte tillåtna

Att fuska eller bryta mot tävlingsreglerna kan innebära diskvalificering

Ta med allt skräp efter avslutad tävling

Endast tävlingsledare kan ge dispens från någon av ovanstående regler