Styrelsen

Styrelsens sammansättning

Ordförande
Annika Nordenstam
 070-610 19 75
ordforande@fvo.stottingfjallet.se

Kassör
Gabrielle Boström
070-343 39 21
kassor@fvo.stottingfjallet.se

Sekreterare
Henrik Nordenstam
070-570 33 45

Ledamot
Daniel Boström
073-953 91 08

Ledamot
Lage Bertilsson
070-321 86 44

Ledamot
Thomas Nordenstam
070-394 94 82

Ledamot
Lars Svedberg
070-570 04 77

Övriga
Maria Staaf – Ansvarig för fiskecampen
073-081 15 75