Om FVO

Allmänt
Stöttingfjällets fiskevårdsområde ligger ca 40 km nordväst från Lycksele. Här påbörjar Örån sin färd ned mot havet. Fiskevårdsområdet omfattar byarna Norrbäck, Björkberg, Sandås, Högås, Vinliden, Fäboliden samt MoDo, och Domänverkets marker. Via en avfart från väg 360 i närheten av byn Vinliden når man Alsberget med en höjd av 716 meter över havet. Alsberget är det högsta och mest iögonfallande skogsberget på Stöttingfjället. Från toppen leder en välmarkerad stig ner till Alsträsket som erbjuder fina fiskeupplevelser och möjlighet till övernattning i stuga. Passa även på att göra ett besök vid sommarcaféet i Norrbäck (Uttermangården) som erbjuder såväl fika som utställning av lokalt konsthantverk.

Fisket
I Öråns strömmande avsnitt finns öring och harr. Fina strömsträckor finns mellan “Åkroken” och kvarnen. I Alsträsket och södra Saddijaure finns grov abborre och gädda. I Norrbäcken tillåts bäckmete, vilket kan resultera i fin harr.

Fiskevård
Stöttingfjällets FVO är beroende av Er hjälp för att lyckas med sitt fiskevårdsarbete. En dålig fiskeetik kan helt förstöra ett tidigare fint naturbestånd av harr eller öring. Detta är inte minst viktigt att tänka på ifall ni planerar att bäckmeta. Älvslevande öring går ofta upp i små bäckar för att leka. Ett utbrett fiske i dessa bäckar kan skada Öråns öringbestånd. Fråga oss var bäckmete är tillåtet. Norrländska vattendrag är i allmänhet näringsfattiga och de naturliga strömlevande fiskbestånden är känsliga för ett allt för hårt fiske- tryck. Det är därför en självklarhet att avstå från “kaggfiske”. Tänk även på att harren leker under perioden april-maj. Om dessa får leka så förbättras harrfisket i Örån

Boende
Uttermangården i Norrbäck kan erbjuda bra boende.
För prisuppgifter och bokning, ring: 0950-574 000 alt. 0950-574 021.