Regler/fiskekort

 

 

 

Nu kan du köpa fiskekort och hyra Alsträskkojan genom att betala med Swish

  1. Swisha aktuellt belopp till 123 225 02 15

  2. Ange typ av kort som meddelande (till exempel Årskort)

  3. Swish-kvittot är ditt fiskekort

Det går även att betala via föreningens Bankgiro nr 5631-2598

 

Fiskekort
Fiskekort säljes som årskort eller dagskort och gäller kalenderåret ut. Fiskekortet är personligt får inte överlåtas eller vidaresäljas utan särskilt tillstånd. Se fiskekartan under rubriken fiskevatten, och uppsatta skyltar i området för information om var fiskekortet gäller.

Generellt fiskekort för hela fiskevårdsområdet:

  • Dagskort 50kr per person och dag.
  • Årskort 150 kr per person och år.
  • Familjekort 250 kr per familj och år, max två vuxna och barn ej fyllda 16 år.

Barn ej fyllda 16 år fiskar utan avgift i sällskap med vuxen med gällande fiskekort enligt ovan.

Fiskekort kan köpas på följande ställen:

Harald Holmberg, Norrbäck0950-57 40 21
Henrik Nordenstam, Lycksele070-570 33 45
Lars Svedberg, Vinliden070-570 04 77

Fiskeregler
Enbart fiske med handredskap är tillåtet inom Stöttingfjällets FVO.

Minimimått
Harr och öring måste vara 30 cm för att få behållas. Mindre fisk ska släppas tillbaka. För att harren skall få leka ifred så gäller fiskeförbud i Örån under perioden mars-april.