Vägbeskrivning till Alsträsket

Alsträsket går att nå från toppen av Alsberget. Sväng av från väg 360 mellan Vinliden och Björkberg och följ vägen mot Norrvik fram till Lillgoliden. Därefter tar ni höger och kör upp till masten. Följ sedan stigen ner till Alsträsket. Det finns även en annan sträckning av stigen som går mellan masterna på norra sidan och vändplanen vid södra sidan. Markering syns från vägen.

Koordinater till vändplanen RT90
7174424.838, 1585275.441