Stöttingfjällsnappet 18 mars, 11-13

PIMPELTÄVLING SÖDRA SADDIJAUR

mellan Björkberg och Norrbäck, Lycksele.
Gångavstånd från väg 360.
Startkort vuxna: 100 kr
Barn upp till 16 år: 20 kr
Fika och kaffe till försäljning.
Betala med Swish/kontanter.

Varmt välkomna till en fin fiskedag för hela familjen!
Arrangör: Stöttingfjällets fiskevårdsområdesförening

Nytt år och nya möjligheter.

Nu så!

Nytt år och nya möjligheter att bli av med vandringshinder. På bild Vitstarrbäcken i Stöttingfjällets naturreservat. Styrelsen i Stöttingfjällets FVO har precis skickat in en ansökan till LOVA, statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt, för att ta bort dessa tre trummor och ersätta med en bättre. Håll tummarna för oss! Vi väntar besked under våren 2023. Mer nyheter om vad som händer i Stöttingfjällets FVO är på G. Gott nytt år allihopa! 🙂

STÖTTINGFJÄLLSNAPPET 2022 INSTÄLLT

Tyvärr blir det inget Stöttingfjällsnapp på Södra Saddijaur i år. Däremot  kommer vi att ploga upp P-platser nere vid sjön inför påsk så att det är lätt att ta sig ut på sjön om man inte har skoter.  Varmt välkomna att pimpla på sjön. Fiskekort löser du med Swish 123 225 02 15

Årsmöte den 8 augusti klockan 14:00

Föreningen kallar till årsmöte den 8 augusti klockan 14:00 i Vinlidens byastuga. Om det är bra väder kommer mötet att hållas utomhus. Vid dåligt väder kommer vi att hålla till i byastugan där vi ställer i ordning lokalen så att vi kan hålla avstånd.

Dagordning
§ 1 Årsmötet öppnas
§ 2 Val av ordförande för årsmötet
§ 3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§ 4 Val av sekreterare på stämman
§ 5 Anteckning av närvarande medlemmar och ombud
§ 6 Fastställande av dagordning
§ 7 Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt
§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse
§ 9 Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning
§ 10 Revisorernas berättelser
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 12 Fråga om att fastställa årets verksamhetsplan och budget
§ 13 Fastställande av fiskekortsavgifter och stughyra av Alsträskkojan
§ 14 Val av ordförande i styrelsen
§ 15 Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen
§ 16 Val av revisor och suppleant
§ 17 Tillsättande av valberedning
§ 18 Övriga frågor
§ 19 Mötet avslutas

Varmt välkomna önskar Stöttingfjällets FVO!

Dagordning
Årsberättelse 2021

 

Hyr fiskestugan vid Alsträsket i sommar

Stöttingfjällets FVO hyr ut föreningens stuga i Alsträsket som erbjuder en unik fiskeupplevelse med äkta vildmarkskänsla. Du kan även hyra vår båt för att komma åt abborren och gäddan som finns i sjön. Stugan har 6 bäddar, 3 våningssängar med täcke och kuddar men du tar med dig dina egna sängkläder/sovsäck, liksom matlagningskärl och tallrik/bestick/toapapper. Det finns ett utedass och en trevlig grillplats. Stugan har även kamin. Ved finns. Dricksvatten hämtar du i sjön eller i bäcken. Stugan saknar el.

Sommartid kommer man lättast till Alsträsket genom att åka bil till Alsberget och ta gångstigen ner från berget genom Stöttingfjällets naturreservat. Där stigen slutar finns även en röd båt som går att hyra. 

Vägbeskrivning

  • Hyra av stuga 300 kr/natt.
  • Båthyra 50 kr per dygn.

Städning av stugan sker innan avlämning av gästen själv. Fiskekort är obligatoriskt se Stöttingfjällets FVO:s hemsida för priser. 

Klicka här för att boka stugan

VARMT VÄLKOMNA TILL EN FIN FISKEUPPLEVELSE!

Årsmöte den 8 augusti klockan 13:00 i Vinlidens byastuga

Föreningen kallar till årsmöte den 8 augusti klockan 13:00 i Vinlidens byastuga. Om det är bra väder kommer mötet att hållas utomhus. Vid dåligt väder kommer vi att hålla till i byastugan där vi ställer i ordning lokalen så att vi kan hålla avstånd mellan varandra för att efterleva folkhälsomyndigheten rekommendationer. 

 

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan och budget

Föreningens yttrande över Fäbolidengruvans miljötillstånd

Fäbolidengruvan ansöker nu under våren 2020 om miljötillstånd hos Mark-och Miljödomstolen för att få bedriva fullskalig gruvverksamhet. Verksamhetsområdet ligger inom Stöttingfjällets FVOF:s fiskevårdsområde, och föreningen har därför erbjudits möjlighet att tycka till om ansökan om miljötillstånd.

Styrelsens huvudsakliga synpunkter i yttrandet handlar om hur miljöpåverkan bedömts, hur påverkan på friluftslivet bedömts, samt en önskan om att ansökan ska slås ihop med den förnyade prövningen av Svartlidengruvans miljötillstånd (anrikning), som ju även den ligger inom vårt fiskevårdsområde. Vi yrkar också att transporttiderna av malmen genom vårt fiskevårdsområde ska begränsas på grund av transporternas påverkan på friluftslivet.

För frågor om yttrandet, kontakta ordförande Annika Nordenstam.

Yttrande M1950-18