Uppdaterad hemsida

Servern där vår hemsida ligger har uppdaterats och i samband med detta har vi även passat på att ge hemsidan ett nytt utseende. Informationen är dock densamma med undantag av ett antal tidigare nyhetsinlägg som känts föråldrade och som därför tagits bort. Vi kommer löpande att fylla på med ny och intressant information om fiskevårdsområdet.