Nytt år och nya möjligheter

Syftet med Stöttingfjällets FVO är att tillvarata områdets möjligheter till fritidsfiske, tillgängliggöra och förbättra fiskevattnen för alla, samt skapa en grund för gemenskap och samarbete mellan byarna och därigenom verka för byarnas utveckling.

Under 2019 kommer vi att fokusera på att genomföra olika aktiviteter med koppling till fiske, se aktivitetsplan nedan och arbeta för att öka försäljningen från fiskekorten i området och uthyrning av Alsträskstugan. Pengarna från fiskekortsförsäljningen gör att vi kan underhålla stugan, fylla på med ved och genomföra aktiviteter som t.ex. sätta ut fisk.