Hur får vi friskare fiskevatten på Stöttingfjället?

Välkomna på träff i Vinlidens byastuga vid 2 tillfällen, 19 feb och 19 mars, för att få ny kunskap om hur vi kan jobba för att förbättra våra fiskevatten på
Stöttingfjället! Vi får tips på goda exempel från Länsstyrelsen och Lycksele kommun men framförallt så delar vi med oss av vår egen kunskap kring våra
fiskevatten och pratar idéer om hur vi vill jobba i framtiden. Självklart bjuder vi på kaffe och gofika.

PROGRAM 19 FEBRUARI KL 17.30-19.30
– Länsstyrelsen berättar om positiva resultat från fiskevattensrestaurering i länet och ger exempel på några lyckade satsningar.
– Information om projektet “Friskare skogsvatten” – hur får vi sådana?
– Samtal i smågrupper. Vad behöver vi göra i våra fiskevatten på Stöttingfjället för att skapa en bättre miljö för våra fiskarter?

PROGRAM 19 MARS KL 17.30 -19.30
– Greger Jonsson, Lycksele kommun, berättar om miljötillståndet i våra vattendrag och om hot och möjligheter för våra fiskarter i framtiden.
– Vad kan vi få för stöd om vi vill förbättra våra fiskevatten? Greger Jonsson ger oss en överblick över olika stödprogram.
– Samtal i smågrupper. Vad vill vi satsa på här hos oss? Har du idéer eller förslag på vad vi kan göra?

Vi är tacksamma för bra idéer till Stöttingfjällets FVO:s fiskevårdsplan som vi ska ta fram under 2020.

Varmt välkommen till alla fiskeintresserade!