Sammanträde med intresserade i Stöttingfjällets FVO

Den 13 okt 2017 hölls ett sammanträde i Uttermangården i Norrbäck där man diskuterade föreningens framtid. Här finner ni protokollet från sammanträdet.

Föreningen kommer att kalla till årsmöte under 2018 och fram tills dess får den nu valda interimsstyrelsen i uppdrag att driva föreningen.

Fortsättning följer 🙂

Protokoll