Ny styrelse

Den 25 mars 2018 höll föreningen årsmöte i Uttermangården i Norrbäck där en ny styrelse valdes. Styrelsen kommer främst att arbeta med frågor gällande hur föreningens verksamhet ska organiseras då styrelsearbetet varit vilande sedan 2011.  De kommer också att utforma förslag till stadgeändringar som kommer att behandlas vid ett extra årsmöte som hålls i Uttermangården den 16 juni 2018 klockan 18:00.

 Förslag till stadgeändringar gäller främst §16 om styrelsens sammansättning.   

Kallelse ska ske genom annonsering och via e-post till alla fiskerättsägare som meddelat sina kontaktuppgifter.

Årsmötesprotokoll 2018