Informationsträff om Fäbolidengruvan den 20 februari 2019

Den 20 februari anordnade Stöttingfjällets FVO förening ett informationsmöte om den planerade gruvan i Fäboliden. Träffen hölls på folkets hus i Bratten och ca 30 personer närvarade. Josh Stewart och Andreas Uneé informerade om den planerade verksamheten. Föreningen bjöd på fika och därefter fick deltagarna möjlighet att ställa frågor till gruvans representanter. Vi vill rikta ett stort tack alla som kom på träffen. Vi arbetar för att vi kan även fortsättningsvis ska kunna informera alla fiskerättsägare och intressenter om nyheter som rör gruvan och annan verksamhet inom fiskevårdsområdet.