Föreningens yttrande över Fäbolidengruvans miljötillstånd

Fäbolidengruvan ansöker nu under våren 2020 om miljötillstånd hos Mark-och Miljödomstolen för att få bedriva fullskalig gruvverksamhet. Verksamhetsområdet ligger inom Stöttingfjällets FVOF:s fiskevårdsområde, och föreningen har därför erbjudits möjlighet att tycka till om ansökan om miljötillstånd.

Styrelsens huvudsakliga synpunkter i yttrandet handlar om hur miljöpåverkan bedömts, hur påverkan på friluftslivet bedömts, samt en önskan om att ansökan ska slås ihop med den förnyade prövningen av Svartlidengruvans miljötillstånd (anrikning), som ju även den ligger inom vårt fiskevårdsområde. Vi yrkar också att transporttiderna av malmen genom vårt fiskevårdsområde ska begränsas på grund av transporternas påverkan på friluftslivet.

För frågor om yttrandet, kontakta ordförande Annika Nordenstam.

Yttrande M1950-18