Årsmöte den 8 augusti klockan 13:00 i Vinlidens byastuga

Föreningen kallar till årsmöte den 8 augusti klockan 13:00 i Vinlidens byastuga. Om det är bra väder kommer mötet att hållas utomhus. Vid dåligt väder kommer vi att hålla till i byastugan där vi ställer i ordning lokalen så att vi kan hålla avstånd mellan varandra för att efterleva folkhälsomyndigheten rekommendationer. 

 

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan och budget