Hur får vi friskare fiskevatten på Stöttingfjället?

Välkomna på träff i Vinlidens byastuga vid 2 tillfällen, 19 feb och 19 mars, för att få ny kunskap om hur vi kan jobba för att förbättra våra fiskevatten på
Stöttingfjället! Vi får tips på goda exempel från Länsstyrelsen och Lycksele kommun men framförallt så delar vi med oss av vår egen kunskap kring våra
fiskevatten och pratar idéer om hur vi vill jobba i framtiden. Självklart bjuder vi på kaffe och gofika.

PROGRAM 19 FEBRUARI KL 17.30-19.30
– Länsstyrelsen berättar om positiva resultat från fiskevattensrestaurering i länet och ger exempel på några lyckade satsningar.
– Information om projektet “Friskare skogsvatten” – hur får vi sådana?
– Samtal i smågrupper. Vad behöver vi göra i våra fiskevatten på Stöttingfjället för att skapa en bättre miljö för våra fiskarter?

PROGRAM 19 MARS KL 17.30 -19.30
– Greger Jonsson, Lycksele kommun, berättar om miljötillståndet i våra vattendrag och om hot och möjligheter för våra fiskarter i framtiden.
– Vad kan vi få för stöd om vi vill förbättra våra fiskevatten? Greger Jonsson ger oss en överblick över olika stödprogram.
– Samtal i smågrupper. Vad vill vi satsa på här hos oss? Har du idéer eller förslag på vad vi kan göra?

Vi är tacksamma för bra idéer till Stöttingfjällets FVO:s fiskevårdsplan som vi ska ta fram under 2020.

Varmt välkommen till alla fiskeintresserade!

Stöttingfjällsnappet 2020

STÖTTINGFJÄLLSNAPPET den 1 mars, 11:00-13:00

Pimpeltävlingen hålls på södra Saddijaur, mellan Björkberg och Norrbäck i Lycksele kommun, med gångavstånd från väg 360.

  • Startkort vuxen: 100 kr
  • Gratis för ungdomar t.o.m. 16 år
  • Gofika, kaffe och korv till försäljning!
  • Vinnaren i vuxenklassen erhåller 2 000 kr
  • Vinnaren i ungdomsklassen erhåller 1 000 kr

Vi tar Swish och kontanter för fika och anmälningsavgift. Swishnummer 123 225 02 15

Varmt välkomna till en fin fiskedag för hela familjen på södra Saddijaur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tävlingsregler

Tävlingen som pågår mellan 11:00-13:00 startas och avslutas med knall

Fiske och vistelse på isen sker på egen risk

Skoterförbud gäller inom fiskeområdet

Inga hål får borras innan tävlingen startat. Eggskydd ska vara fastsatt på isborren tills startskottet avlossats och under tävlingen ska borren sitta fastborrad i isen

Som  bete tillåts mask, maggot eller fisköga

All fisk räknas och högsta sammanlagda vikt vinner i respektive klass. Överlåtelse av fisk är förbjuden

Ekolod, undervattenskamera eller liknande hjälpmedel är inte tillåtna

Att fuska eller bryta mot tävlingsreglerna kan innebära diskvalificering

Ta med allt skräp efter avslutad tävling

Endast tävlingsledare kan ge dispens från någon av ovanstående regler

Stöttingfjällsnappet 2020

Stöttingfjällsnappet har varit något av en tradition inom fiskevårdsområdet, men det har inte hållits någon tävling på många år. Vi kan nu meddela att vi arbetar med att ordna en fisketävling under nästa år och preliminärt datum är den 1 mars 2020. Det kommer att komma ut mer information om detta längre fram. 

Föreningen efterlyser därför det vandringspris som delades ut till vinnaren när tävlingen hölls sist. Den som vet något om vem som innehar priset får gärna kontakta styrelsen via e-post info@fvo.stottingfjallet.se

[Not a valid template]

 

Fisketräff vid Alsträsket för hela familjen lördag 15 juni, kl. 11-15

Välkommen att fiska abborre tillsammans med oss!

Vi träffs på parkeringen på Alsbergets topp/Stöttingfjällets naturreservat kl. 11 och går tillsammans till Alsträskkojan och Alsträsket.

Gummistövlar behövs samt tillräckligt god kondition så att man orkar gå 2 km i brant terräng. Fiskekort (50 kr) säljs på plats eller via Swish nr 123 225 02 15

Vi bjuder alla som anmäler sig i förväg på grillkorv, kaffe och saft. Båt finns att fiska från.

Kom ihåg att ta med flytväst! 

Anmälan för gratis fika och korv: info@fvo.stottingfjallet.se

Klicka här för att vägbeskrivning 

 

Informationsträff om Fäbolidengruvan den 20 februari 2019

Den 20 februari anordnade Stöttingfjällets FVO förening ett informationsmöte om den planerade gruvan i Fäboliden. Träffen hölls på folkets hus i Bratten och ca 30 personer närvarade. Josh Stewart och Andreas Uneé informerade om den planerade verksamheten. Föreningen bjöd på fika och därefter fick deltagarna möjlighet att ställa frågor till gruvans representanter. Vi vill rikta ett stort tack alla som kom på träffen. Vi arbetar för att vi kan även fortsättningsvis ska kunna informera alla fiskerättsägare och intressenter om nyheter som rör gruvan och annan verksamhet inom fiskevårdsområdet.

Årsmöte 2019

Stöttingfjällets FVO håller årsmöte den 10 mars 2019 klockan 13:00 i Vinlidens byastuga

 

Dagordning 

§ 1 Årsmötet öppnas
§ 2 Val av ordförande för årsmötet
§ 3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§ 4 Val av sekreterare på stämman
§ 5 Anteckning av närvarande medlemmar och ombud
§ 6 Fastställande av dagordning
§ 7 Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt
§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse
§ 9 Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning
§ 10 Beslut om att fastställa årets verksamhetsplan och budget
§ 11 Revisorernas berättelser
§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 13 Val av ordförande i styrelsen
§ 14 Val av övriga ledamöter och suppleanter i distriktsstyrelsen
§ 15 Val av revisor och suppleant
§ 16 Tillsättande av valberedning
§ 17 Föredragning och beslut av förändrade stadgar (se bilaga 1)
§ 18 Övriga frågor
§ 19 Mötet avslutas

Handlingar i form av verksamhetsplan finns på webben. Övriga handlingar delas ut på mötet men kan givetvis även mailas till medlemmar som önskar.

Varmt välkomna önskar Stöttingfjällets FVO genom Annika Nordenstam, ordförande. 

Mobil: 070-6101975