Ny styrelse

Den 25 mars 2018 höll föreningen årsmöte i Uttermangården i Norrbäck där en ny styrelse valdes. Styrelsen kommer främst att arbeta med frågor gällande hur föreningens verksamhet ska organiseras då styrelsearbetet varit vilande sedan 2011.  De kommer också att utforma förslag till stadgeändringar som kommer att behandlas vid ett extra årsmöte som hålls i Uttermangården den 16 juni 2018 klockan 18:00.

 Förslag till stadgeändringar gäller främst §16 om styrelsens sammansättning.   

Kallelse ska ske genom annonsering och via e-post till alla fiskerättsägare som meddelat sina kontaktuppgifter.

Årsmötesprotokoll 2018

Uppdaterad hemsida

Servern där vår hemsida ligger har uppdaterats och i samband med detta har vi även passat på att ge hemsidan ett nytt utseende. Informationen är dock densamma med undantag av ett antal tidigare nyhetsinlägg som känts föråldrade och som därför tagits bort. Vi kommer löpande att fylla på med ny och intressant information om fiskevårdsområdet.