Stöttingfjällsnappet 2020

Stöttingfjällsnappet har varit något av en tradition inom fiskevårdsområdet, men det har inte hållits någon tävling på många år. Vi kan nu meddela att vi arbetar med att ordna en fisketävling under nästa år och preliminärt datum är den 1 mars 2020. Det kommer att komma ut mer information om detta längre fram. 

Föreningen efterlyser därför det vandringspris som delades ut till vinnaren när tävlingen hölls sist. Den som vet något om vem som innehar priset får gärna kontakta styrelsen via e-post info@fvo.stottingfjallet.se

[Not a valid template]

 

Fisketräff vid Alsträsket för hela familjen lördag 15 juni, kl. 11-15

Välkommen att fiska abborre tillsammans med oss!

Vi träffs på parkeringen på Alsbergets topp/Stöttingfjällets naturreservat kl. 11 och går tillsammans till Alsträskkojan och Alsträsket.

Gummistövlar behövs samt tillräckligt god kondition så att man orkar gå 2 km i brant terräng. Fiskekort (50 kr) säljs på plats eller via Swish nr 123 225 02 15

Vi bjuder alla som anmäler sig i förväg på grillkorv, kaffe och saft. Båt finns att fiska från.

Kom ihåg att ta med flytväst! 

Anmälan för gratis fika och korv: info@fvo.stottingfjallet.se

Klicka här för att vägbeskrivning 

 

Informationsträff om Fäbolidengruvan den 20 februari 2019

Den 20 februari anordnade Stöttingfjällets FVO förening ett informationsmöte om den planerade gruvan i Fäboliden. Träffen hölls på folkets hus i Bratten och ca 30 personer närvarade. Josh Stewart och Andreas Uneé informerade om den planerade verksamheten. Föreningen bjöd på fika och därefter fick deltagarna möjlighet att ställa frågor till gruvans representanter. Vi vill rikta ett stort tack alla som kom på träffen. Vi arbetar för att vi kan även fortsättningsvis ska kunna informera alla fiskerättsägare och intressenter om nyheter som rör gruvan och annan verksamhet inom fiskevårdsområdet.

Årsmöte 2019

Stöttingfjällets FVO håller årsmöte den 10 mars 2019 klockan 13:00 i Vinlidens byastuga

 

Dagordning 

§ 1 Årsmötet öppnas
§ 2 Val av ordförande för årsmötet
§ 3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§ 4 Val av sekreterare på stämman
§ 5 Anteckning av närvarande medlemmar och ombud
§ 6 Fastställande av dagordning
§ 7 Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt
§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse
§ 9 Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning
§ 10 Beslut om att fastställa årets verksamhetsplan och budget
§ 11 Revisorernas berättelser
§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 13 Val av ordförande i styrelsen
§ 14 Val av övriga ledamöter och suppleanter i distriktsstyrelsen
§ 15 Val av revisor och suppleant
§ 16 Tillsättande av valberedning
§ 17 Föredragning och beslut av förändrade stadgar (se bilaga 1)
§ 18 Övriga frågor
§ 19 Mötet avslutas

Handlingar i form av verksamhetsplan finns på webben. Övriga handlingar delas ut på mötet men kan givetvis även mailas till medlemmar som önskar.

Varmt välkomna önskar Stöttingfjällets FVO genom Annika Nordenstam, ordförande. 

Mobil: 070-6101975

Aktiviteter 2019

20 februari: Dragon Mining informerar om gruvetableringen i Fäboliden. Brattens Folkets hus, Bratten, kl 18.30-20.00

10 mars: Årsmöte för Stöttingfjällets FVO i Vinliden. Kl 13-15. Alla medlemmar välkomna!

15 juni: Familjedag med korvgrillning och fiske i Alsträsket, kl 11-15, vid fint väder.

Sommar: Eventuellt föreläsning om fiskevård i Uttermangården, Norrbäck.

Hösten: Arbete med att ta fram en LONA-ansökan för att rusta upp delar av en gammal stig till Alsträskkojan mellan Norrbäck och Alsträsket.

Nytt år och nya möjligheter

Syftet med Stöttingfjällets FVO är att tillvarata områdets möjligheter till fritidsfiske, tillgängliggöra och förbättra fiskevattnen för alla, samt skapa en grund för gemenskap och samarbete mellan byarna och därigenom verka för byarnas utveckling.

Under 2019 kommer vi att fokusera på att genomföra olika aktiviteter med koppling till fiske, se aktivitetsplan nedan och arbeta för att öka försäljningen från fiskekorten i området och uthyrning av Alsträskstugan. Pengarna från fiskekortsförsäljningen gör att vi kan underhålla stugan, fylla på med ved och genomföra aktiviteter som t.ex. sätta ut fisk.